phone +421 2 5010 9510
email meditrade@meditrade.sk
slovak language
Mechanické srdcové chlopne
Mechanické srdcové chlopne
Drenážne systémy pre kardiochirurgiu
Drenážne systémy pre kardiochirurgiu
DRENTECH™ ANEMOS
10101
DRENTECH™ ANEMOS
Drenážny systém z línie DRENTECH™ LINE pre kardiochirurgiu a hrudnú chirurgiu (suchý systém)
 • Vyvážený drenážny systém pri pneumonektómii Redax navrhnutý tak, aby poskytoval chirurgom účinný a bezpečný spôsob obnovenia intrapleurálneho tlaku po pneumonektómii
 • Systém sa skladá z: veľká zberná komora nad 2000 ml, komora na reguláciu pozitívneho tlaku pre obmedzenie maximálneho tlaku (+1 cm H2O), komora na reguláciu podtlaku pre obmedzenie minimálneho tlaku (-13 cmH2O)
DRENTECH™ CHEST
DRENTECH™ CHEST
Drenážny systém z línie DRENTECH™ LINE pre kardiochirurgiu a hrudnú chirurgiu (suchý systém)
 • Jednoduchý a bezpečný systém jednej fľaše dostupný v dvoch verziách: Pevná tyč a Nastaviteľná tyč
 • Celková zberná kapacita 2300 ml
 • Systém je predmontovaný a je dobre viditeľný podvodný tesniaci ventil na prednom paneli. Jednoduchá detekcia úniku vzduchu.
 • Na základnú hladinu je potrebných iba 300 ml vody
 • Možnosť skombinovať s pumpou Drentech MOBILE pre skorú mobilizáciu pacientov
DRENTECH™ VARIANT
DRENTECH™ VARIANT
Drenážny systém z línie DRENTECH™ LINE pre kardiochirurgiu a hrudnú chirurgiu (suchý systém)
 • Presný výber sacej terapie pomocou mechanického ventilu
 • Rozsah výberu sania od -5 cmH2O do -40 cmH2O
 • Jednokrokové nastavenie
 • Tichá a efektívna prevádzka
 • Variant single - jedna trubica
 • Variant double - dvojitá trubica
DRENTECH™ SIMPLE
DRENTECH™ SIMPLE
Dvojkomorový drenážny systém z línie DRENTECH™ LINE
 • Jedna podvodná tesniaca komora
 • Jedna zberná komora, dobre viditeľné delenie stupnice a výrazné viditeľné číslo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo