phone +421 2 5010 9510
email meditrade@meditrade.sk
slovak language
Abbott Vascular

MitraClip™

Technologický prelom pre vybranú vysoko rizikovú skupinu pacientov so signifikantnou degeneratívnou mitrálnou regurgitáciou viac informácií

Vlastnosti produktu:
  • MitraClip je celosvetovo prvá transkatétrová liečba mitrálnej regurgitácie, v prípadoch, kedy sa už nedá použiť iné riešenie
  • Bola použitá na viac ako 100 000 pacientov po celom svete
  • Minimálne invazívny zákrok, ktorý trvá 1 - 3 hodiny
  • Väčšina pacientov strávi v nemocnici 1 - 3 dni
Variant:
Andrea Frisik, MBA, BUM - Cardio Division
Andrea Frisik, MBA, BUM - Cardio Division
región Celá SR
+421 903 227 261
afrisik@meditrade.sk
Ing. Ladislav Lukáč
Ing. Ladislav Lukáč
región Stred | Východ SR
+421 904 332 133
llukac@meditrade.sk
Mgr. Dávid Dzurický
Mgr. Dávid Dzurický
región Stred | Východ SR
+421 905 788 162
ddzuricky@meditrade.sk

Mitrálna regurgitácia, ktorá je spôsobená nedomykavosťou chlopne, môže vážne ohroziť kvalitu života. Nie všetci pacienti môžu byť z rôznych dôvodov indikovaní na kardiochirurgický zákrok na otvorenom srdci. Ak pacient nemôže byť liečený kardiochirurgicky, existuje možnosť transkatétrovej liečby mitrálnej chlopne (z angl. transcatheter mitral valve repair =TMVR) pomocou terapie zvanej MitraClip.  Vo svete sa MitraClip používa od roku 2003, v susednej Českej republike od roku 2011 a na Slovensku od roku 2017. 

  • Pozitívne výstupy z hľadiska bezpečnosti
  • Redukuje mitrálnu regurgitáciu
  • Znižuje dobu hospitalizácie pacientov trpiacich na srdcové zlyhávanie
  • Široký rozsah veľkostí klipov
  • Riadené ovládanie
  • Predvídateľné skúsenosti s postupmi

Viac informácií nájdete na stránke výrobcu.

 

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo