phone +421 2 5010 9510
email meditrade@meditrade.sk
slovak language
Anesteziológia a intenzívna starostlivosť
Anesteziológia a intenzívna starostlivosť
Chirurgia
Chirurgia
Gastroenterológia
Gastroenterológia
Gynekológia
Gynekológia
Urológia
Urológia
Ostatné špecializácie
Ostatné špecializácie
DRENTECH™ COMPACT
DRENTECH™ COMPACT
Drenážny systém z línie DRENTECH™ LINE pre kardiochirurgiu a hrudnú chirurgiu (mokrý systém)
 • Mimoriadne všestranný mokrý systém
 • Automatická regulácia bublania
 • Patentovaný manometer vodného stĺpca
 • Vodná tesniaca komora je jasne viditeľná pre detekciu úniku vzduchu
 • Variant single - jedna trubica
 • Variant double - dvojitá trubica
Vivostat® systém
Vivostat® systém
Autológne fibrínové lepidlo na predchádzanie postoperačnému krvácaniu obsahujúce fibrín
 • Vivostat PRF (platelets rich fibrin) - autológne fibrínové lepidlo obohatené o trombocyty, ktoré obsahuje okrem zrážanlivých faktorov aj rastové faktory, ktoré vedú k rýchlejšej angiogenéze a tým k zlepšeniu hojenia kosti a samotnej rany
 • Jednoduché použitie
 • Presná a dobre kontrolovaná aplikácia
 • Môže sprejovať prerušovane – neblokuje sa
 • Môže pokryť väčšie plochy (4 min. sprejovania)
 • Optimálne zmiešavanie
AirSeal® System
AS-IFS2
AirSeal® System
Celosvetovo prvý inteligentný (insuflačný) prietokový systém 3 v 1. Zabezpečuje stabilné pneumoperitoneum, konštantné odsávanie dymu a bezmembránový systém.
 • AirSeal nastavenie - používa sa s trojlumenovým hadicovým setom
 • Nastavenie na odsávanie dymu - používa sa s rozdvojeným dvojlumenovým hadicovým setom
 • Nastavenie štandardnej insuflácie - používa sa s jednolumenovým filtračným hadicovým setom
AirSeal® Filtered Tube Sets
AirSeal® Filtered Tube Sets
Hadicové sety - súčasť AirSeal® System
 • AirSeal iFS funguje v troch operačných nastaveniach, pričom každé z nastavení si vyžaduje špecifické filtračné hadicové sety, tak aby maximalizovali výkon zariadenia.
Mgr. Svetozár Okrucký
Mgr. Svetozár Okrucký
región Celá SR
+421 905 878 988
sokrucky@meditrade.sk
Mgr. Zuzana Ošková
Mgr. Zuzana Ošková
región Západ | Stred SR
+421 915 723 294
zoskova@meditrade.sk
MVDr. Evi Dobríková
MVDr. Evi Dobríková
región STRED | VÝCHOD SR
+421 911 407 332
edobrikova@meditrade.sk
MVDr. Marius Fízeľ, BUM - Medical Devices
MVDr. Marius Fízeľ, BUM - Medical Devices
región Celá SR
+421 911 104 601
mfizel@meditrade.sk
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo