phone +421 2 5010 9510
email meditrade@meditrade.sk
slovak language
Elektrofyziológia
Elektrofyziológia
 SIRIUS flutter®
SIRIUS flutter®
Multipolárny ovládateľný mapovací a stimulačný katéter pre elektrofyziológiu. Katéter je vhodný najmä na diagnostické aplikácie počas elektrofyziologického liečenia flutteru predsiení.
  • Dĺžka katétra zvlášť vhodná na mapovanie pravej predsiene na dosiahnutie ideálnej kombinácie stability a použiteľnosti
TB
TB
Dočasná transvenózna stimulačná elektróda
  • Pred- a pooperačná stimulácia
  • Podpora počas implantácie/ výmeny kardiostimulátora
  • Rýchla stimulácia počas TAVI, valvuloplastika
  • Dlhodobá stimulácia (max. 30 dní) pacientov, napr. s infekciou PM vrecka
  • Mapovanie počas elektrofyziologických procedúr
  • Referenčná elektróda pre 3D mapovanie
  • Núdzová stimulácia
HeliosTM
HeliosTM
Balóniková elektróda
  • Vhodné pre externú dočasnú stimuláciu
  • Vhodné pre peri – a postoperačnú stimuláciu srdca
Andrea Frisik, MBA, Manager - Cardio Division
Andrea Frisik, MBA, Manager - Cardio Division
región Celá SR
+421 903 227 261
afrisik@meditrade.sk
Ing. Marta Furdiková
Ing. Marta Furdiková
región Stred SR
+421 911 104 600
mfurdikova@meditrade.sk
Pavel Blümel, MBA
Pavel Blümel, MBA
región Západ SR
+421 903 587 188
pblumel@meditrade.sk
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo