phone +421 2 5010 9510
email meditrade@meditrade.sk
slovak language
Mechanické srdcové chlopne
Mechanické srdcové chlopne
Drenážne systémy pre kardiochirurgiu
Drenážne systémy pre kardiochirurgiu
DRENTECH™ EMOTRANS
DRENTECH™ EMOTRANS
Drenážny hrudný systém z línie DRENTECH™ LINE vybavený autotransfúznou technológiou
 • Dostupný mokrý (Emotrans) aj úplne suchý systém (Emotrans Dune)
DRENTECH™ DUNE
DRENTECH™ DUNE
Drenážny systém z línie DRENTECH™ LINE pre kardiochirurgiu a hrudnú chirurgiu (úplne suchý systém)
 • Na použitie najmä v kardiochirurgii a na pohotovosti
 • Pripravený na použitie
 • Presný výber sacej terapie pomocou mechanického ventilu
 • Rozsah výberu sania od -5 cmH2O do -40 cmH2O
 • Variant single - jedna trubica
 • Variant double - dvojitá trubica
DRENTECH™ COMPACT
DRENTECH™ COMPACT
Drenážny systém z línie DRENTECH™ LINE pre kardiochirurgiu a hrudnú chirurgiu (mokrý systém)
 • Mimoriadne všestranný mokrý systém
 • Automatická regulácia bublania
 • Patentovaný manometer vodného stĺpca
 • Vodná tesniaca komora je jasne viditeľná pre detekciu úniku vzduchu
 • Variant single - jedna trubica
 • Variant double - dvojitá trubica
Vivostat® systém
Vivostat® systém
Autológne fibrínové lepidlo na predchádzanie postoperačnému krvácaniu obsahujúce fibrín
 • Vivostat PRF (platelets rich fibrin) - autológne fibrínové lepidlo obohatené o trombocyty, ktoré obsahuje okrem zrážanlivých faktorov aj rastové faktory, ktoré vedú k rýchlejšej angiogenéze a tým k zlepšeniu hojenia kosti a samotnej rany
 • Jednoduché použitie
 • Presná a dobre kontrolovaná aplikácia
 • Môže sprejovať prerušovane – neblokuje sa
 • Môže pokryť väčšie plochy (4 min. sprejovania)
 • Optimálne zmiešavanie
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo